1. General

Dacă utilizaţi serviciile oferite de site-ul www.servercloud19.com în mod implicit, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos:

TERMENI GENERALI

Acesta pagina de web (denumita generic SITE) este proprietatea Companiei “RAST PERFECT SERV SRL”, având nr. de înregistrare J40/11566/2016 , cu punct de lucru în Bucruesti, Sector 2, Șos. Mihai Bravu, Nr.6, Camera 3, Bl.P23-P24, Sc.1, Et.1, Ap.2. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit în ce priveşte termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi RAST PERFECT SERV SRL, denumita de aici in continuare ca SERVERCLOUD19. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

ServerCloud19 poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor SERVERCLOUD19.

ServerCloud19 poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. De asemenea, poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, SERVERCLOUD19 poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

ServerCloud19 este singurul proprietar al tuturor materialelor și informațiilor disponibile pe Website. Clienții sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părți ale acestuia, sub nici o formă și prin nici o modalitate.

ServerCloud19 își rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul încălcării dispozițiilor de mai jos sau în lipsa unui răspuns acordat în timp rezonabil privind aceste încălcări.
De asemenea ServerCloud19 își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile clientului conform cu Politica de Confidențialitate pentru satisfacerea oricăror cerințe legale. În cazul în care această dezvăluire nu trebuie să rămână confidențială clientul va fi anunțat în această privință.

ServerCloud19 își rezervă dreptul de a șterge orice cont cu un preaviz de 15 zile.
Orice termen neprezentat în acest document este deschis interpretării și schimbării de către ServerCloud19 fără vreo notificare în prealabil.

 1. Contractare

Acceptarea în prealabil a acestor Termeni și Condiții este necesară pentru orice demers privind achiziționarea serviciilor oferite de ServerCloud19.
În momentul efectuării unei comenzi clientul își asumă inițierea unei colaborări contractuale cu ServerCloud19. Vom confirma instant această inițiere dar această confirmare nu reprezintă o obligație pentru client sau ServerCloud19 de a continua cu activarea comenzii.
Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza comanda unui client pe durata unei zile lucrătoare după examinarea autenticității și a nivelului de încredere prezentat de client respectiv comandă.

 1. Aplicabilitate

Prezentele dispoziții se aplică tuturor cliențiilor ServerCloud19, deținători ai oricărora dintre pachetele sau serviciile ofertate pe website, utilizarea serviciilor furnizate având loc doar sub acești Termeni și Condiții, aceștia aplicându-se pentru toate relațiile contractuale între client și ServerCloud19.
Legea sub care operează acești termeni și condiții este cea validă în momentul inițierii colaborării.
Serviciile oferite de ServerCloud19 în cadrul contractului sunt cele disponibile pe website-ul ServerCloud19.

 1. Financiar

General
Prețurile curente și valide sunt disponibile mereu pe ServerCloud19.
În funcție de serviciul ales, perioada de facturare poate varia. Toate plățile vor fi realizate pe baza facturii proforme emise de către ServerCloud19.
Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Indiferent de moneda folosită pentru afișarea tarifelor, facturile și plățile vor fi procesate în RON la cursul BNR din data facturării conform legislației în vigoare.

Expediere
Facturile sunt trimise în format electronic pe e-mail ca atașamente și pot fi descărcate oricând din contul de client. La cerere se pot trimite și cu semnătura personalului autorizat pe acestea.
În cazul în care clientul solicită transmiterea facturilor în format fizic, costul transportului va fi suportat de către client.

Amânare/Suspendare/Reactivare
Serviciile de găzduire oferite de ServerCloud19 sunt active implicit 7 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă.
Serviciile pe care ServerCloud19 le achizitionează de la alți furnizori (ex. domenii, licențe, certificate ssl) vor putea fi prelungite doar în momentul achitării acestora ele având perioada de expirare egală cu data scadentă de pe factura proformă.
Clienții pot solicita oricând o amânare de plată privind serviciile de găzduire ServerCloud19.

Conturile cliențiilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului la cel târziu 7 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă vor fi suspendate automat în lipsa unei dovezi de plată sau de solicitare a unei amânări.
Dovezile de plată vor avea ca rezultat doar activarea/reactivarea serviciilor comandate/deținute, factura fiscală fiind însă emisă doar în momentul în care suma achitată va fi vizibilă în unul din conturile bancare ServerCloud19.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a redeschide/reactiva conturile doar după plata integrală a tututor sumelor datorate de către client.

Neplată
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a suspenda contul clientului în cazul neplății facturii până la data scadentă indicată pe factura emisă.
În cazul în care se depășesc 30 de zile de neplată contul împreună cu toate datele existente pe acesta va fi șters în mod automat de pe server.
Orice solicitare ulterioară privind obținerea respectiv restaurarea datelor aflate pe cont în momentul ștergerii, în cazul în care pentru aceste date mai există o copie de siguranță va fi supusă unei taxe de stocare respectiv restaurare în valoare de 25.00€.

Upgrade/Downgrade
Clientul are posibilitatea de a face oricând upgrade sau downgrade la serviciile achiziționate. Pentru upgrade se va achita doar diferența dintre pachetul inițial și cel spre care se va face upgrade pe perioada de timp rămasă achitată în avans la pachetul inițial. Pentru downgrade creditul rămas poate fi folosit în vederea prelungirii serviciului aferent însă recomandăm ca înainte de aceste operațiuni să consultați echipa ServerCloud19 în legătură cu nevoile dumneavoastră.
Operațiunea de downgrade este permisă doar o dată pe o perioadă de 30 de zile în cazul în care procesul implică migrarea respectiv reconfigurarea pachetului de găzduire.
ServerCloud19 îşi rezervă dreptul de a solicita o taxă unică în ceea ce priveşte modificarea caracteristicilor unui pachet de găzduire , indiferent de modalitatea în care aceasta are loc (upgrade, downgrade, trecerea spre o nouă ofertă,etc). Cuantumul acestei taxe unice va fi comunicată clientului înainte de efectuarea operaţiunii propriu zise.
Serviciile pentru a căror prezentare se folosesc valori cuprinse între un minim și maxim (‘de la’ – ‘până la’) au tariful afișat pentru valorile minime. Valorile disponibile până la maximul prezentat pot fi selectate atât în cadrul procesului de comandă cât și ulterior însă doar contra cost.

Returnarea baniilor
Clientul are oricând dreptul să solicite restituirea baniilor pentru serviciile achitate către ServerCloud19, returnarea acestora însă se va face în următoarele condiții:
• dacă solicitarea e făcută în termen de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui întreaga sumă
• dacă solicitarea e făcută la mai mult de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate
• dacă solicitarea a mai fost făcută pentru domeniul în cauză clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate
• dacă solicitarea a mai fost făcută de clientul în cauză acestuia i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate

În cazul în care clientul beneficiază de o ofertă care include servicii gratuite (ex. domenii, licențe, certificate ssl) contravaloarea acestora va fi scăzută din totalul sumei de returnat.
Nu se vor returna sumele achitate pentru servicii a căror achiziție este intermediată de către ServerCloud19 în cazul furnizării sau rezervării acestor servicii de către ServerCloud19. Serviciile care se încadrează în această categorie includ dar nu sunt limitate la : înregistrare respectiv reînnoire domenii, licențe software, certificate ssl,etc.

Promoții
În cazul ofertelor cu produse / servicii gratuite acestea vor putea fi utilizate doar pe echipamentele și rețeaua ServerCloud19. În cazul transferului serviciilor spre alți furnizori/registrari clientului i se vor reține sumele echivalente activării acestor servicii.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a încheia în orice moment valabilitatea unei oferte promoționale.

În ceea ce privește serviciile oferite gratuit, de regulă această gratuitate se aplică doar pentru primul an de utilizare urmând ca în al doilea an să se achite contravaloarea serviciului în cazul în care se dorește prelungirea acestuia.
ServerCloud19 poate excepta de la această regulă orice servicii crede de cuviință pentru o perioadă nedefinită.

Facturile fiscale vor fi emise doar după apariția sumelor achitate în conturile ServerCloud19.
Facturile fiscale vor fi emise pe durata programului de lucru a departamentului comercial cu excepția sărbătorilor și a zilelor libere legale.

În cazul încălcării termeniilor și condițiilor prezentați, ServerCloud19 își rezervă dreptul de a bloca restituirea sumelor către client.

Cupoane Promoționale
Cupoanele promoționale sunt structurate în mai multe categorii în funcție de perioada de valabilitate, numărul posibil de utilizări și data lansării acestuia.
Pe această pagină vor fi afișate la intervale regulate cupoanele promoționale disponibile împreună cu pachetele de găzduire/serviciile și perioadele cărora acestea se aplică.

 • Cupoane Flash

Aceste cupoane vor fi valabile doar pentru 24 ore, însă perioada scurtă de valabilitate va fi compensată de procentul mai ridicat al reducerii în comparație cu restul cupoanelor.

 • Cupoane de Sărbători

Anumite sărbători merită cinstite! Cu această ocazie, ServerCloud19 va oferi cupoane de reducere la toată gama de găzduiri/servicii Web.

 • Cupoane Limitate

Spre deosebire de restul cupoanelor prezentate anterior, acestea nu sunt limitate din punct de vedere al unui interval de timp, ci de numărul de utilizări. Fiecare cupon din această categorie odată epuizat, nu va mai putea fi refolosit.

Condiții generale de utilizare a cupoanelor promoționale:
• cupoanele promoționale sunt disponibile tuturor persoanelor fizice și juridice
• reducerea va fi aplicată doar comenzilor noi de găzduire
• activitatea site-ului trebuie să se încadreze în Termenii și Condițiile de utilizare ServerCloud19
• cupoanele nu pot fi aplicate retroactiv
• cupoanele nu pot fi corelate cu alte cupoane sau alte reduceri oferite de ServerCloud19 sau terți
• cupoanele se aplică doar la prima perioadă achiziționată
• cupoanele se aplică doar pachetelor de găzduire și serverelor private ServerCloud19
• serviciile/produsele oferite gratuit în pachetul de găzduire achiziționat nu sunt afectate de reducere
• cupoanele nu se aplică comenzilor de upgrade

 1. Domenii

În ceea ce privește relația din punct de vedere al înregistrării/reînnoirii numelor de domenii, responsabilitatea noastră este limitată la furnizarea serviciului de achiziție/reînnoire a numelui de domeniu.
ServerCloud19 nu poate și nu va verifica aspectul legalității înregistrării numelui de domeniu, singura verificare efectuată de către ServerCloud19 fiind cea de disponibilitate a domeniului pentru înregistrare.
Verificarea numelui de domeniu ales pentru înregistrare în ceea ce privește încălcarea anumitor legi precum și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terțe părți este responsabilitatea clientului.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel fie prin furnizarea unor date distincte prin formularul de comandă respectiv comunicarea în scris către ServerCloud19, înregistrarea domeniilor va avea loc pe datele de identificare existente în contul de client. Clientul devine prin urmare atât proprietar de drept asupra domeniilor înregistrate cât și răspunzător în fața legii pentru acestea.

Alocarea actuală a domeniului nu se află sub influența sau controlul ServerCloud19, iar clientul poate fi sigur că înregistrarea/reînnoirea a avut loc doar în momentul confirmării acestei operațiuni de către noi.
ServerCloud19 nu își asumă răspunderea și nu oferă nici o garanție în privința înregistrării/reinnoirii domeniilor.

Extensiile de domenii sunt administrate de o multitudine de oganizații diferite. Fiecare dintre aceste organizații are proprii termeni de înregistrare, administrare și dispută.
Pentru ca o înregistrare/reînnoire să aibă loc cu succes clientul va trebui să furnizeze informațiile respectiv documentele solicitate de membrii echipei ServerCloud19 precum și să urmeze îndeaproape indicațiile acestora.

Cerințele detaliate fiecărei extensii furnizate de ServerCloud19 pot fi văzute accesând termeni domenii

Recomandăm ca achitarea reînnoirii domeniilor să aibă loc înainte de data scadentă prezentată pe factură, respectiv termenul de expirare pentru a evita situații în care domeniul nu va mai putea fi reînnoit.
În cazul în care domeniul este achitat ulterior datei scadente/de expirare, ServerCloud19 nu își asumă răspunderea pentru taxele adiționale solicitate de registrar privind reactivarea/reînnoirea domeniului.

ServerCloud19 nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea numelor de domenii între intervalul de timp scurs de la efectuarea comenzii și efectuării plății propriu zise pentru înregistrarea domeniului.
Serviciul de înregistrare domenii funcționează la nivel global pe baza „primul venit – primul servit”.

Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă imunitate în cazul obiecțiilor privind înregistrarea, rezervarea, sau utilizarea acelui nume de domeniu.
În cazul unei dispute asupra unui nume de domeniu, ServerCloud19 va pune părțile în legătură directă pentru rezolvarea situației pe cale amiabilă. Dacă cele două părți nu ajung la un consens disputa poate fi rezolvată prin apelarea la o instanță judecătorească.
Pe întregul parcurs al disputei amiabile respectiv judecătorești clientul va susține nevinovăția ServerCloud19 și va accepta ca ServerCloud19 să ia orice măsură considerată necesară pentru a-și proteja interesele, această măsură incluzând dar nefiind limitată la blocarea, ștergerea sau transferul domeniului.

Datorită modului de funcționare a serviciului DNS ServerCloud19 pentru pachetele partajate prin cluster DNS, pe serverele ServerCloud19 nu pot exista 2 domenii cu aceeași denumire.Această situație poate reprezenta o problemă în cazul în care care pe serverele DNS ServerCloud19 există o înregistrare a unui domeniu expirat și o terță parte plasează o comandă pentru găzduirea numelui de domeniu respectiv.În situația dată, pentru a putea onora comanda plasată, ServerCloud19 va contacta deținătorul găzduirii domeniului expirat în vederea ștergerii înregistrării DNS a acestuia .În cazul în care clientul nu răspunde acestei solicitări ServerCloud19 își rezervă dreptul de a șterge înregistrarea DNS a domeniului de pe serverele sale.Această acțiune nu afectează în nici un mod informațiile stocate referitoare la domeniu (website, mail, baze de date).

 1. Răspunderea

ServerCloud19 nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau a rețelei, oricare ar fi motivul care cauzează această întrerupere. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.
Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

ServerCloud19 își asumă răspunderea în cazul în care întreruperea furnizării serviciilor a fost cauzată intenționat sau este rezultat al unei neglijențe din partea echipei ServerCloud19. Clientul declară că înțelege și acceptă că suma totală a daunelor solicitate de acesta pentru orice motiv de la ServerCloud19 și care ar putea fi achitat de ServerCloud19, nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor achitate de către client furnizorului pe ultima factură privind furnizarea serviciilor pentru care sunt solicitate daune.

Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate ServerCloud19 în mod direct sau indirect, prin utilizarea incorectă a serviciilor furnizate respectiv, încălcarea prezentelor termeni și condiții. Asta include dar nu se limitează la taxe legale, taxe avocat, taxe notariale și orice alte cheltuieli.

ServerCloud19 oferă prin intermediul website-ului tutoriale, exemple de configurare și răspunsuri privind diverse aspecte ale funcționării unor servicii, aplicații, sisteme de operare, panouri de control ș.a.m.d. Toate informațiile din aceste articole au fost testate și au fost determinate ca fiind valide în momentul publicării lor, pe modurile de funcționare de la momentul respectiv, versiunile aplicațiilor disponibile în acel moment și pe baza documentației existente.ServerCloud19 nu garantează obținerea funcționalității prezentate respectiv dorite ca urmare a pașilor prezentați în articole la o dată ulterioară, pe alte configurații și pe alte versiuni ale aplicațiilor și prin urmare nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune care pot surveni din aplicarea informațiilor prezentate în articole indiferent de tipul acestora.

 1. Integritatea datelor

În cazul conturilor de găzduire Shared și a Serverelor administrate de noi, suntem responsabili de securitatea serverului dar nu și a aplicațiilor instalate de către client.
ServerCloud19 nu își asumă răspunderea pentru breșele de securitate existente în aplicațiile clientului și pentru eventualele prejudicii cauzate de exploatarea acestora. Răspunderea în această privință revine administratorului, respectiv dezvoltatorului aplicației.
ServerCloud19 nu își asumă răspunderea pentru protecția dispozitivelor electronice personale folosite pentru accesul conturilor/serviciilor contractate. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că atât aplicațiile instalate/utilizate pe conturile de găzduire cât și propriile dispozitive sunt actualizate și securizate.

Clientul va avea acces la conturi prin intermediul unei combinații de utilizator și parolă. Acesta este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a acestor date precum și a altor informații sensibile.
Clientul va fi răspunzător pentru orice abuz realizat prin folosirea autorizată sau neautorizată a acestor date. Dacă acesta află că o terță parte neautorizată cunoaște aceste date, trebuie să le reseteze de îndată.

Descrierea condițiilor în care se efectuează și păstrează backup-ul este disponibilă la adresa backup ServerCloud19 .
Însă,trebuie reținut faptul că nu oferim nici o garanție pentru integritatea copiilor de siguranță și singurul responsabil de existența unei copii de siguranță a datelor este deținatorul datelor respective.

 1. Suport / Asistență

Fiecare client ServerCloud19, indiferent de serviciul contractat va beneficia de suport prin metodele și in intervalul orar prezentat pe pagina de contact .
Timpul de răspuns poate varia în funcție de complexitatea problemei și de nivelul de solicitări de suport deschise la un moment dat.
ServerCloud19 încearcă să ofere un timp de răspuns cât mai scurt pentru solicitările transmise prin email dar uneori această perioadă poate crește și până la 60 minute.
Schimbul de informații telefonic, respectiv prin aplicația de suport, deși are loc în timp real, nu garantează o rezolvare imediată a situației prezentate.

Asistența telefonică
Situațiile care necesită apeluri telefonice a căror durată depășește 10-15 minute vor fi direcționate pentru soluționare spre canale alternative de asistență.

Migrarea datelor
Migrarea respectiv transferul datelor este o operațiune care nu implică vreun cost și este suportată de echipa ServerCloud19 atât timp cât ea are loc către sau între serverele ServerCloud19 (administrate).
În situația în care această operațiune trebuie reluată/repetată ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni efectuate/neefectuate din partea clientului în ciuda indicațiilor recepționate, ServerCloud19 își rezervă dreptul de a refuza sau de a percepe o taxă pentru repetarea operațiunii ulterioare de transfer.
În această situație clientul poate alege să transfere singur datele sau să achite o taxă de transfer de 10.00€.

Suportul oferit de membrii echipei tehnice ServerCloud19 este restrâns la funcționarea serviciilor oferite.
Suportul privind:
• instalarea și configurarea diferitelor aplicații
• instalarea și configurarea diferitelor dispozitive
• actualizarea diferitelor aplicații
• optimizarea respectiv securizarea diferitelor aplicații

Nu intră în cadrul de responsabilitate direct al ServerCloud19 decât în cazul în care este specificat în mod expres.
Suportul oferit în aceste privințe va fi acordat în limita timpului disponibil și al cunoștințelor, respectiv experienței deținute atât în domeniul respectiv cât și în ceea ce privește aplicația/dispozitivul prezentat.

Managed VPS / VPS Administrat
Administrarea oferită în mod gratuit de ServerCloud19 pentru VPS-urile cliențiilor se referă și se rezumă strict la serviciile și aplicațiile necesare funcționării unui server de găzduire/hosting standard.
Printre servicii respectiv aplicații enumerăm : server web, server mail, server bază de date, panou de control, server ftp, limbaje de programare necesare rulării aplicațiilor cliențiilor.
În cadrul categoriilor de servicii respectiv aplicații va mai fi aplicată o limitare referitoare la serviciile respectiv aplicațiile cu care membrii echipei ServerCloud19 au experiență.
Orice solicitare în afara acestei sfere va fi considerată ca solicitare de instalare/configurare serviciu/aplicație adițională și va fi taxată ca atare.
Această administrare include instalarea, configurarea, actualizarea și monitorizarea constantă a acestor servicii/aplicații pentru asigurarea continuității funcționării acestora la cele mai înalte standarde.
Clienții care doresc instalarea respectiv configurarea de servicii/aplicații adiționale și/sau înlocuirea serviciilor/aplicațiilor instalate de ServerCloud19 indiferent dacă acestea fac sau nu parte din categoria serviciilor/aplicațiilor inițiale vor fi facturați pentru operațiunile solicitate.
Această facturare va fi realizată la oră, cu un tarif de 10.00€/oră și cu o perioadă minimă de taxare de o oră.
Orice intervenție ulterioară asupra serviciului/aplicației va fi supusă aceleiași taxe.

Unmanaged VPS / VPS Administrat de client
Clienții care își asumă răspunderea administrării pentru serverele VPS nu beneficiază de suport din partea echipei tehnice ServerCloud19.
Preluarea administrării acestor servere de către ServerCloud19 va fi realizată doar în anumite condiții și prin achitarea unei taxe de preluare de 25.00€.
Preluarea va fi realizată la fel ca în cazul VPS-urilor administrate doar pentru serviciile/aplicațiile necesare funcționării unui server de găzduire/hosting standard.
Restul serviciilor/aplicațiilor instalate pe server vor fi supuse unei analize distincte în vederea preluării , operațiunea fiind supusă unei facturări orare cu un tarif de 10.00€/oră și o perioadă minimă de facturare de o oră.

VPS-urile administrate de ServerCloud19 beneficiază de optimizări la nivel de servicii / aplicații precum și diverse integrări în vederea automatizării anumitor sarcini care țin de buna funcționare a serviciilor instalate pe VPS.
Din acest motiv cliențiilor care doresc preluarea administrării li se va pune la dispoziție un nou VPS cu sistemul de operare instalat urmând ca aceștia să își instaleze serviciile necesare și să își transfere datele aflate pe VPS-ul anterior.

Clienții pachetelor de găzduire partajată precum și clienții serviciilor VPS cu administrare, beneficiază de serviciile descrise pe pagina SECURED

Instalarea de software sau librării adiționale în mediile partajate, respectiv pe VPS, va fi facută doar după o analiză detaliată a modificărilor și riscurilor pe care aceste adăugări le reprezintă. ServerCloud19 își rezervă dreptul de a refuza instalarea de noi aplicații, librării etc.
La nivel de server partajat, ServerCloud19 își rezervă dreptul de a nu implementa modificări care ar afecta toți clienții, asta include dar nu este limitat la serviciile care rulează pe server (Web,FTP,Mail,Baze de date). În cazul în care anumite solicitări vor putea fi însă implementate pe VPS, clientului i se va recomanda trecerea spre acel serviciu.

ServerCloud19 își rezervă dreptul de a întrerupe suportul oferit în relația cu un client în cazuri excepționale, cum ar fi :
• abuz de cerințe de administrare software
• limbaj și comportament indecent de orice natură la adresa membrilor echipei ServerCloud19

 1. Reguli plan RESELLER / plan VPS

Clientul are dreptul la propriile relații contractuale bazate pe prezența online furnizată de ServerCloud19. În acest caz clientul rămâne din punctul nostru de vedere principalul partener contractual. Clientul este obligat să transmită mai departe termenii și condițiile prevăzute în acest document, tututor terțelor părți cu care are de-a face și să se asigure că aceștia înțeleg, acceptă și se conformează cu acestea.

În cazul schimbărilor care trebuie făcute clienților reseller-ului / deținătorului de VPS, acesta este obligat să coopereze. La cerere, acesta trebuie să ne furnizeze datele de contact ale clienților săi.
ServerCloud19 își rezervă dreptul să solicite în mod direct confirmarea scrisă pentru orice modificări care trebuie efectuate asupra clienților reseller-ului / deținătorului de VPS.

Reseller-ul / deținătorul de VPS este responsabil pentru orice încălcare a termenilor și condițiilor efectuate de proprii clienți. Aceasta include și răspunderea financiară pentru orice daune cauzate ca rezultat al acestor încălcări.
Reseller-ul / deținătorul de VPS acceptă să absolve ServerCloud19 de toate revendicările care pot surveni de la terțe părți și alți parteneri contractuali ai acestuia.

 1. Politica de conținut

Serviciile oferite de ServerCloud19 vă dau libertatea de a încărca, desfășura și exploata aplicații atât pentru uz privat cât și pentru uz comercial.
Folosirea diverselor aplicații prin intermediul serviciilor ServerCloud19 se supune Termenelor și Condițiilor acelor aplicații.

Este responsabilitatea clientului identificarea informațiilor proprii și a celor aparținând altor persoane fizice, juridice și a oricăror alte entități. Respectarea și conformarea cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte tipuri de proprietate intelectuală revin în sarcina clientului și prin urmare, clientul se angajează să nu publice conținut care s-ar putea să încalce drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare.
Echipamentele și rețeaua ServerCloud19 pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informații, date sau materiale care încalcă dispozițiile legale în vigoare sau care, în mod direct ori indirect pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Sub nici o formă și în nici o circumstanță serviciile oferite de ServerCloud19 nu vor fi utilizate pentru comunicarea de, referirea la sau direcționarea către nici unul (una) din următoarele.
• materiale sau conținut informațional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum și orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând unei terțe persoane
• nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen, fără respectarea condițiilor legale în vigoare
• pornografie infantilă
• amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase
• orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
• text sau materiale de natură violentă
• conținut defăimător,insultător,denigrator sau calomnios
• conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu
• conținut cu caracter înșelător, fals, derutant sau fraudulos
• conținut care invadează intimitatea unei terțe părți sau încalcă drepturile legale ale acestuia
• conținut vulgar, obscen, indecent sau ilegal
• viruși, cai troieni sau altele similare
• software piratat sau care se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare

Clientul se obligă să răspundă solicitărilor ServerCloud19 cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința conținutul site-ului în termen de 5 zile de la primirea pe e-mail a notificării.
ServerCloud19 nu este obligat să verifice sau să revizuiască conținutul publicat de clienți.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a înlătura sau modifica la discreție orice conținut al clientului care este determinat că încalcă acești termeni și condiții cu o notificare în prealabil.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a suspenda contul oricărui client care încalcă aceste dispoziții fără vreo notificare în prealabil.

În cazul în care clientul colectează/procesează date personale este responsabilitatea acestuia să se asigure că această colectare/procesare este conformă cu legislația în vigoare.

 1. Politica de utilizare

Această politică este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.
Dorim să venim în întâmpinarea cerințelor tuturor clienților noștri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul clientului.
Modalitatea în care clientul utilizează serviciile puse la dispoziție de către ServerCloud19 este strâns legată de buna funcționare a echipamentelor și a rețelei, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităților de hosting.

Nu permitem utilizarea programelor care rulează încontinuu în background.
Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 5 minute.
Nu permitem utilizarea scripturilor CGI.

Următoarele activități sunt interzise:
• folosirea serviciilor ServerCloud19 în vederea creării sau transmiterii de viruși informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service
• utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conțin găuri de securitate cunoscute, Chat room, chat-uri wap; boți IRC Egg Drops, trackere torrent, ș.a, top site-uri, jocuri online (excepție cele flash)
• colectarea de informații personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale
• accesul neautorizat la date, sisteme sau rețele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a rețelei sau de a creea breșe de securitate fără autorizarea proprietarului rețelei sau sistemului
• orice intervenție asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori rețele precum: mail bombing, flooding, acțiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului
• falsificarea pachetelor TCP-IP
• pentru a încărca fișiere virusate, corupte sau orice alt software sau aplicație similară care ar putea dăuna unei terțe părți
• pentru a restricționa sau împiedica orice alt utilizator de a folosi serviciile ServerCloud19
• pentru a recolta sau colecta informații sau adrese de mail ale terțelor părți fără consimțământul acestora

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverului va fi considerată abuz și va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți colocați.
Orice script care presupune un potențial risc de securitate sau poate afecta performanța serverelor ori securitatea rețelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

ServerCloud19 își rezervă dreptul de a acționa rapid în vederea eliminării, blocării sau resetării accesului la orice cont, aplicație, activitate sau informație care prin natura sa poate afecta funcționarea echipamentului respectiv a rețelei ServerCloud19 sau poate vătăma drepturile unui terț.

Mail
În vederea bunei funcționări a schimbului de mesaje electronice următoarele dispoziții trebuie luate în vedere de către client.
Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Liste de mail / Newsletter
Pot fi operate liste email în condițiile în care persoanele își acordă consimțământul expres în această privință, consimțământ care trebuie înregistrat de operatorul listei și păstrat pe toată durata de viață a listei de mail.
ServerCloud19 solicită ca orice mail cu caracter comercial sau ca parte a unei liste de mailing să conțină opțiuni simple și vizibile de „double opt in/double opt out”.
Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea resurselor unui server, această acțiune având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de client și prin urmare avem câteva recomandări în această privință:
• trimiterea să se facă dimineața devreme (până în ora 09:00) sau seara după ora 22:00
• trimiterea să fie limitată la câteva zeci de mail-uri / minut

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la :
• aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri, ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului de mail
• blacklistarea IP-ului de pe care este efectuată trimiterea în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienților care găzduiesc aplicații pe serverul în cauză
• ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc
• delay mare în transmiterea de email-uri
• livrarea către alte servere de email poate deveni imposibilă
• afectarea tuturor clienților conectați la rețea datorită funcționării necorespunzătoare a serverelor.

ServerCloud19 nu limitează numărul de mail-uri care pot fi trimise pe oră dar monitorizează traficul SMTP și își rezervă dreptul de a interveni inclusiv prin ștergerea mesajelor trimise și contactarea clientului în cazul în care considerăm că o anumită trimitere nu se încadrează ca volum în pachetul de servicii achiziționat respectiv dăunează funcționării serverului.
În cazul în care clientul deține o listă de mail este recomandat să contacteze ServerCloud19 în vederea stabilirii unei bune practici de trimitere respectiv încadrarea într-un pachet de servicii optim acestuia.

Limita unui atașament este de 25MB.
Numărul maxim de recipienți al unui mesaj este de 25.

Nu recomandăm / permitem trimiteri cu un număr mai mare de abonați CC/BCC deoarece în cazul în care o singură adresă din cele destinatare este greșită/nefuncțională întreg mesajul va rămâne blocat pe server.
În vederea preîntâmpinării oricăror efecte negative în privința funcționării serviciilor, ServerCloud19 își rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiți parametrii ai serviciului de email oferit către clienți.

Politica Anti Spam
Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua ServerCloud19 va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără vreo notificare în prealabil.

ServerCloud19 nu permite utilizarea serviciilor sale în mod direct sau indirect pentru trimiterea, transmiterea, manipularea sau livrarea mesajelor email:
• nesolicitate (spam) cu încălcarea oricărei legi existente în această privință
• către adrese de mail obținute prin metode de recoltare
• către adrese care sunt incomplete sau inexacte
• care nu se supun celor mai bune practici din industrie
• către liste cumpărate, închiriate sau împrumutate
• către liste care vor genera un număr ridicat de plângeri SPAM
• către adrese care vor duce la listarea IP-ului în blacklist-uri
• care folosesc sau conțin header-e falsificate
• care folosesc sau conțin nume de domenii inexistente
• care ascund sau încearcă să complice aflarea punctului de origine al transmisiei
• care folosesc alte metode de adresare înșelătoare
• care folosesc numele de domeniu al unui terțe părți fără consimțământul lor
• trimise prin serverul unui terțe părți fără consimțământul lor
• care conțin informații false sau derutante

Clientul se obligă să raspundă solicitărilor ServerCloud19 cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința activității acestuia în termen de 5 zile de la trimiterea notificării.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a solicita oricând dovezi privind consimțământul dat de către abonat operatorului listei privind trimiterea de mesaje.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a solicita operatorului listei metodele de abonare/dezabonare prezentate abonaților.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a suspenda activitatea contului în cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate.

Expediere / recepționare mail
ServerCloud19 nu poate garanta livrarea mesajelor email trimise de pe echipamentele respectiv rețeaua ServerCloud19 în Inbox-ul destinatarilor.
ServerCloud19 de asemenea nu poate garanta livrarea mail-urilor indiferent de locația expeditorului/destinatarului (intern/extern rețelei ServerCloud19).

Expedierea respectiv recepționarea unui email poate fi afectată de mai mulți factori interni sau externi dintre care enumerăm :
• căsuțe de mail fără spațiu disponibil care nu mai pot recepționa mesaje
• IP-uri expeditoare incluse în diverse blacklist-uri a căror conectare către serverul de mail destinație este blocată
• disfuncționalități în privința serverelor de mail expeditoare/destinatare
• disfuncționalități la nivel de rețea internă/externă
• servere de mail cu filtre spam agresive
• conținut de mail considerat spam de serverul destinatar/expeditor
• atașamente care depășesc dimensiunile acceptate de serverul de mail expeditor/destinatar
• respingeri temporare ale mesajelor de email ca urmare a unor politici de greylisting
• ș.a.m.d.

IP Dedicat
Starea IP-urilor dedicate alocate clienților este verificată în prealabil înainte de alocarea propriu zisă.
Verificarea include dar nu este limitată la : starea IP-ului în diverse blacklist-uri, reputația acestuia ș.a.m.d.
Prin urmare schimbarea ulterioară a IP-ului va fi realizată doar pe motive bine întemeiate.
Solicitarea de schimbare a unui IP poate fi refuzată sau taxată în cazul în care ca urmare a acțiunilor înreprinse de către client starrea respectiv reputația IP-ului a fost afectată.
Costul schimbării va fi echivalent cu taxa de alocare a IP-ului pe restul perioadei de valabilitate a găzduirii.

 1. Resurse

Fiecare cont de găzduire partajat are propriile resurse în funcție de tipul pachetului achiziționat. Lista detaliată a acestor resurse poate fi observată accesând pagina utilizare resurse
Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse al acestora.
ServerCloud19 își rezervă dreptul de a contacta clientul în vederea unui upgrade al pachetului deținut sau cu sugestii de îmbunătațire a performanței dacă unul dintre sau toate resursele contului de găzduire deținut sunt deseori utilizate la capacitatea lor maximă.

Pe conturile de găzduire partajată nu pot fi stocate fișiere cu o mărime mai mare de 500 MB, excepție făcând copia de siguranță a contului.
Serviciile ServerCloud19 nu pot fi folosite pentru streaming audio, video, file sharing, image sharing.
Este, de asemenea, interzisă utilizarea serverelor noastre ca suport de stocare (ex: filme, mp3, poze, arhive, kit-uri software, etc.)

ServerCloud19 își rezervă dreptul de a suspenda fără o notificare în prealabil aplicațiile sau conturile a căror activitate îngreunează sau afectează în orice privință buna funcționare a serverului.

Planul Reseller permite crearea/adăugarea în mod gratuit a unui număr de 10 conturi de găzduire, incluzând contul propriu zis al reseller-ului. Clienții care doresc crearea/adăugarea unui număr mai mare de conturi au posibilitatea achiziționării unor limite superioare celor implicite.
În cazul VPS-urilor administrate de ServerCloud19, este posibil ca licența panoului de control instală pe VPS să impună o limitare asupra numărului de conturi și/sau domenii care pot fi create în cadrul licenței respective. Această limitare poate fi oricând modificată și/sau elimininată prin efectuarea unui downgrade/upgrade asupra licenței aferente panoului de control.

 1. Valabilitate

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

ServerCloud19 își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document, motiv pentru care clienții sunt rugați să îl consulte periodic.

Dacă aveți întrebări adiționale vă rugăm să ne contactați.